Terms & Conditions

thatsluck tingimused

Saidilt alla laaditud tarkvara kasutamine ThatsLuck.com tähendab järgmiste tingimusteta aktsepteerimist Tingimused, mille kasutaja deklareerib, et on täielikult lugenud, mõistnud ja nõustunud.

 

1 AUTORIÕIGUS - TARKVARA olemas ThatsLuck.com on kaitstud autoriõiguse seaduste ja Itaalias kehtivate autoriõiguste, rahvusvaheliste lepingute sätete ja kõigi muude kohaldatavate seadustega. 

Sellest tulenevalt on kasutaja kohustatud tarkvara käsitlema nagu mis tahes muud autoriõigusega kaitstud materjali (nt raamatut või DVD-plaati). Kasutaja ei tohi tarkvara reprodutseerida ja turustada ilma eelneva kirjaliku loata ThatsLuck.com

 

2 KASUTAJA ÕIGUSED ThatsLuck.com annab kasutajale õiguse tarkvara ajutiselt oma isiklikuks kasutamiseks kasutada.

Tarkvara mõistetakse "kasutatuks", kui seda kasutatakse arvuti, tahvelarvuti, nutitelefoni või muu sobiva seadme kaudu. Kasutaja on sellest teadlik ja aktsepteerib seda ThatsLuck.com võib igal ajal tarkvara kasutamist alaliselt ilma ette teatamata takistada.

 

3 TARKVARA KASUTAMISE PIIRID - Kasutaja ei tohi tarkvara funktsionaalsust kuidagi muuta.

Allalaaditud tarkvara kasutamine ei tähenda automaatselt õigust kasutada värskendusi või uuemaid versioone.

 

4 VASTUTUSE VÄLISTAMINE KAHJUDE KOHTA - mitte mingil juhul saidi administraator ThatsLuck.com vastutab tarkvara kasutamisest või kasutamata jätmisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest (sealhulgas, ilma piiranguteta, kahju saamata jäänud tulu või saamata jäänud ettevõtte, ettevõtte katkemise, teabe kadumise või muu majandusliku kahju eest), isegi kui see on viidatud saidi administraator ThatsLuck.com on sellise kahju tekkimise võimalusest teavitatud.

Vastutus lasub täielikult ja ainult kasutajal. Kasutaja loobub nüüd hüvitise nõudmisest mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebisaidilt alla laaditud tarkvara kasutamisest või mittekasutamisest ThatsLuck.com Kõigi asjade kohta, mida siin ei esitata ega teatatud, viidatakse Itaalia tsiviilseadustikule.